کابل های شبکه در استان خوزستان

تجهیزات دوربین و تجهیزات شبکه

احتراما به اطلاع کلیه شهروندان و کسانی که در کار دوربین و  شبکه می باشند به خصوص دوربین  های تحت  شبکه - جک معروف دنیا 5-کاور دوربین -  کابل

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | اهواز | حمزه عساکره