مترجم فارسی زبان در استان خوزستان

ترجمه همزمان

ترجمه ی همزمان سخنرانی و مکالمات روزمره انگلیسی به  فارسی و عربی و بالعکس توسط کارشناس ارشد  زبان انگلیسی و  مترجم مسابقات وزنه برداری جام فجر با 10 سال سابقه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر