جوجه مرغ تخمگذار در استان خوزستان

شرکت تعاونی مهرخواه صنعت

لیست محصولات ما از قبیل: 1- فروش  جوجه  مرغ های محلی در سنین مختلف 2- فروش  تخمگذار محلی 3- فروش  جوجه خروس جوجه های

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | اهواز | مهرخواه صنعت

یکی از بزرگترین تولید کنندگان مجموعه محصولات طیور

شرکت تعاونی مهرخواه صنعت یکی... محصولات ما از قبیل: 1- فروش  جوجه  مرغ های محلی در سنین مختلف 2- فروش  تخمگذار محلی 3- فروش  جوجه خروس جوجه های

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | اهواز | مهرخواه