پایان نامه مدیریت در استان خوزستان

انجام پایان نامه

مشاوره و نگارش  پایان  نامه و پروپزال در رشته های جمعیت... در رشته های علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی و تحصیلی،  مدیریت آموزشی، راهنمایی و مشاوره نگارش

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | شوشتر | واحد مهربانی

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... پژوهشی در کلیه گرایش های اقتصاد ،  مدیریت ، علوم اجتماعی ، حسابداری... مرتبط 2- مشاوره و انتخاب موضوع  پایان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | امیدیه | سهند بهرامی

پایان نامه، پروپوزال

راهنمایی، مشاوره، انجام پروپوزال  پایان  نامه روش تحقیق مقاله در رشته های... کار ماست. ارتباط مستقیم با محقق

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | شوش | ظهیری خواه

مطالب علمی و کاربردی کامپیوتر

همه مطالب مربوط به کامپیوتر از برنامه نویسی،آموزش،کارآموزی،  پایان  نامه،،مدیریت شبکه،نرم افز ،...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | دزفول | امیر مهدویانی