نیاز به کار حسابداری در استان خوزستان

استخدام حسابدار

شرکت فرازگامان مهندسین جنوب جهت امور اداری و  حسابداری خود  نیاز به یک نفر حسابدار خانم با سابقه  کار در شرکتهای پیمانکاری و آشنا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | اهواز | شرکت فرازگامان مهندسین جنوب