مطالعات طرح توجیهی در استان خوزستان

گزارش امکانسنجی / WWW.ETARH.COM

گزارش امکانسنجی / www.et... تجارب کاری در زمینه مشاوره و تهیه  مطالعات  توجیهی و امکان سنجی بیش از 200 عنوان  طرح از سال 1386 تا پائیز 1387...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | آبادان | شرکت پارس رابین خاوران

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... expert choice - ارزیابی اقتصادی  طرح ها با استفاده از نرم افزار... ریزی منابع سازمان) 2- انجام  مطالعات امکان سنجی فنی ، مالی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر