مشاوره پرندگان در استان خوزستان

هوش مصنوعی ، مهندسی نرم افزار ، الگوریتمهای تکامل

انجام تخصصی و حرفه ای انواع... تکاملی (مورچگان، زنبورعسل،  پرندگان ، غورباغه و...) -انجام سمینارهای...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | امیدیه | حامدی