فروش جوجه بوقلمون but در استان خوزستان

شرکت تعاونی مهرخواه صنعت

لیست محصولات ما از قبیل: 1- فروش  جوجه مرغ های محلی در سنین مختلف 2-  فروش مرغ بارنه یا واروک – چهارونیم ماهه 1ماه تا 20 روز قبل از تخمگذاری و مرغ تخمگذار محلی 3-...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | اهواز | مهرخواه صنعت

یکی از بزرگترین تولید کنندگان مجموعه محصولات طیور

شرکت تعاونی مهرخواه صنعت یکی... محصولات ما از قبیل: 1- فروش  جوجه مرغ های محلی در سنین مختلف 2-  فروش مرغ بارنه یا واروک – چهارونیم ماهه 1ماه تا 20 روز قبل...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | اهواز | مهرخواه