طرح توجیهی فنی در استان خوزستان

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... expert choice - ارزیابی اقتصادی  طرح ها با استفاده از نرم افزار... خدمات  فنی و مهندسی»»... – deap – matlab

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | امیدیه | سهند بهرامی

ارائه مقالات - تحقیقات - ترجمه - پروژه ها

مقالات - تحقیقات - ترجمه... ومهندسی نرم افزار طرح های  توجیهی و کارآفرینی کتاب قالب و...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | اهواز | H F