طرح توجیهی فنی در استان خوزستان

گزارش امکانسنجی / WWW.ETARH.COM

گزارش امکانسنجی / www.et... در زمینه مشاوره و تهیه مطالعات  توجیهی و امکان سنجی بیش از 200 عنوان  طرح از سال 1386 تا پائیز 1387...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | آبادان | شرکت پارس رابین خاوران

ارائه مقالات - تحقیقات - ترجمه - پروژه ها

مقالات - تحقیقات - ترجمه... ومهندسی نرم افزار طرح های  توجیهی و کارآفرینی کتاب قالب و...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | اهواز | H F

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... expert choice - ارزیابی اقتصادی  طرح ها با استفاده از نرم افزار... خدمات  فنی و مهندسی»»... – deap – matlab

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | امیدیه | سهند بهرامی