طرح توجیهی صنایع در استان خوزستان

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... اطلاعات و نرم افزار ، مهندسی  صنایع و رشته های مرتبط 2- مشاوره... expert choice - ارزیابی اقتصادی  طرح ها با استفاده از نرم...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | امیدیه | سهند بهرامی