طرح توجیهی صنایع در استان خوزستان

گزارش امکانسنجی / WWW.ETARH.COM

گزارش امکانسنجی / www.et... در زمینه مشاوره و تهیه مطالعات  توجیهی و امکان سنجی بیش از 200 عنوان  طرح از سال 1386 تا پائیز 1387... های کار، تعاون و  صنایع

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | آبادان | شرکت پارس رابین خاوران

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... اطلاعات و نرم افزار ، مهندسی  صنایع و رشته های مرتبط 2- مشاوره... expert choice - ارزیابی اقتصادی  طرح ها با استفاده از نرم...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | امیدیه | سهند بهرامی