طرح توجیهی تولیدی در استان خوزستان

طرح‌های امکان‌سنجی (طرح توجیهی)

نگارش  توجیهی  طرح و پروژه طرح‌های امکان‌سنجی ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | اهواز | مهندس امینی

گزارش امکانسنجی / WWW.ETARH.COM

گزارش امکانسنجی / www.et... در زمینه مشاوره و تهیه مطالعات  توجیهی و امکان سنجی بیش از 200 عنوان  طرح از سال 1386 تا پائیز 1387... اقتصادی راه اندازی واحد  تولیدی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | آبادان | شرکت پارس رابین خاوران