طرح توجیهی اقتصادی در استان خوزستان

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... افزار expert choice - ارزیابی  اقتصادی  طرح ها با استفاده از نرم افزار... – sfa – frontier – deap – matlab

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | امیدیه | سهند بهرامی