طرح توجیهی اقتصادی در استان خوزستان

گزارش امکانسنجی / WWW.ETARH.COM

گزارش امکانسنجی / www.et... در زمینه مشاوره و تهیه مطالعات  توجیهی و امکان سنجی بیش از 200 عنوان  طرح از سال 1386 تا پائیز 1387... و مطالعه فنی، مالی و  اقتصادی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | آبادان | شرکت پارس رابین خاوران

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... افزار expert choice - ارزیابی  اقتصادی  طرح ها با استفاده از نرم افزار... – sfa – frontier – deap – matlab

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | امیدیه | سهند بهرامی