طراحی محصول در استان خوزستان

قفل کشویی ریموتی

حتما از قفل های کشویی معمولی... مقابل سرقت و شکسته شدن آگاهید،این  محصول با الگو گرفتن از قفل های کشویی معمولی که از داخل ساختمان بسته میشوند  طراحی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | دزفول | کریمی نیا

قفل کشویی ریموتی

قفلهای کشویی معمولی داخلی... میتواند موثر باشد.ما برای این  محصول جدید که هیچ مشابه داخلی یا... برای زمان خرابی موتور قفل  طراحی نموده ایم.این  محصول

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | دزفول | کریمی نیا