سامانه پیام کوتاه در استان خوزستان

سامانه رایگان پیام کوتاه"دزپیام"

ویژگیهای  سامانه * رابط کاربری کاملا فارسی... فایل متنی * گزارش ارسال تک تک  پیام ها با قابلیت خروجی اکسل و... * تعرفه بسیار پایین ارسال  پیام

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | دزفول | کانون تبلیغاتی روناش

معرفی نرم افزار مدیریت پارکینگ "رهبان"

نرم افزار مدیریت پارکینگ... و خروج و میزان توقف خودرو توسط  سامانه راهبند و گیت راهبند کنترل... فیش به مشتری 8. امکان ارسال  پیام  کوتاه (sms) به پارکینگ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | اهواز | مهندس شاهرخ اسکندری

معرفی سیستم کنترل تردد هوشمند "نکتا"

سیستم کنترل تردد هوشمند نکتا... و خروج و میزان توقف خودرو توسط  سامانه راهبند و گیت راهبند کنترل... فیش به مشتری 16. امکان ارسال  پیام  کوتاه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | اهواز | مهندس شاهرخ اسکندری