سامانه پیامکی در استان خوزستان

شروع ثبت نام کمپ کارگاهی دوره CEH

***شروع ثبت نام کمپ کارگاهی... حاصل فرمایید و یا عدد 4 را به  سامانه پیامکی 5000242100 ارسال نمایید.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | اهواز | مجتمع انفورماتیک ایرانیان

شروع ثبت نام در کمپ مهندسی میکروتیک(MTCNA)

ثبت نام دوره آموزشی mtcna... حاصل فرمایید و یا عدد 4 را به  سامانه پیامکی 5000242100 ارسال نمایید.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | اهواز | مجتمع انفورماتیک ایرانیان