سالن مرغداری در استان خوزستان

فروش استثنایی مرغداری

یک  مرغداری تازه تاسیس 20000قطعه ای با... واقع در اب وهوایی متناسب دارای دو  سالن بزرگ و یک  سالن دان و لوازم بهداشتی ویک واحد...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | صیدون | عیسی کلاه کج