دستگاه جوجه کشی 5 تایی در استان خوزستان

دستگاه جوجه کشی خانگی دست دوم

 دستگاه  جوجه  کشی ده  تایی یا بیشتر خانگی دست دوم احتیاج دارم و خریدارم..متشکر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر