دستگاه ارسال پیامک در استان خوزستان

درب های اتوماتیک شیشه ای وید مولر آلمان-9166134533

www.shokouhmand.ir 0916... دارای سیستم bms مجهز به سیستم  ارسال  پیامک جهت باز کردن درب و دریافت  پیامک در هنگام باز شدن درب می باشد همچنین روی شیشه درب یک...  دستگاه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | اهواز | منصور