تحلیل داده در استان خوزستان

انجام پایان نامه

مشاوره و نگارش پایان نامه... موضوع طراحی پرسش نامه تجزیه و  تحلیل داده ها با نرم افزار spss نگارش... مقاله تبدیل پایان نامه به کتاب

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | شوشتر | واحد مهربانی

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... نامه و انجام مصاحبه و تجزیه و  تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده... و isi 7- تجزیه وتحلیل آماری  داده های پروژه های تحقیقاتی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | امیدیه | سهند بهرامی

هوش مصنوعی ، مهندسی نرم افزار ، الگوریتمهای تکامل

انجام تخصصی و حرفه ای انواع... intelligence)- نرم افزار-  داده کاوی (data mining ) - پردازش... های : داده کاوی (data mining) –  تحلیل روابط و استخراج قانون...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | امیدیه | حامدی