تحلیل آماری در استان خوزستان

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... نامه و انجام مصاحبه و تجزیه و  تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده... پژوهشی و isi 7- تجزیه وتحلیل  آماری داده های پروژه های تحقیقاتی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | امیدیه | سهند بهرامی

تحلیل آماری پایان نامه و فصل 4

 تحلیل آماری و انجام کلیه پروژه های  آماری در زمینه های مختلف با نرم افزار spss با قیمت مناسب.09178823487 موسوی. کارشناسی ارشد جامعه شناسی چمران اهواز

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | اهواز | علی موسوی