تجزیه و تحلیل در استان خوزستان

گزارش امکانسنجی / WWW.ETARH.COM

گزارش امکانسنجی / www.et... در زمینه های ذیل می باشد: 1-  تحلیل و مشاوره اقتصادی راه اندازی... study) جمع‌آوری، ثبت و  تجزیه و تحلیل

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | آبادان | شرکت پارس رابین خاوران

انجام پایان نامه

مشاوره و نگارش پایان نامه... موضوع طراحی پرسش نامه تجزیه و  تحلیل داده ها با نرم افزار spss نگارش... مقاله تبدیل پایان نامه به کتاب

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | شوشتر | واحد مهربانی

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... طراحی پرسش نامه و انجام مصاحبه و  تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده... چاپ مقالات علمی- پژوهشی و isi 7-  تجزیه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | امیدیه | سهند بهرامی