تجزیه و تحلیل اطلاعات در استان خوزستان

مشاوره پایان نامه پروپوزال تحلیل آماری - تهرا

اربردی و با در اختیار داشتن... ، حسابداری ، مهندسی فناوری  اطلاعات و نرم افزار ، مهندسی صنایع... طراحی پرسش نامه و انجام مصاحبه و  تجزیه و تحلیل اطلاعات

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | امیدیه | سهند بهرامی

گزارش امکانسنجی / WWW.ETARH.COM

گزارش امکانسنجی / www.et... در زمینه های ذیل می باشد: 1-  تحلیل و مشاوره اقتصادی راه اندازی... study) جمع‌آوری، ثبت و  تجزیه و  تحلیل نظام مند داده‌های...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | آبادان | شرکت پارس رابین خاوران