تامین مهندس برق در استان خوزستان

تامین قطعات مصرفی دکل حفاری خشکی و دریا

شرکت بازرگانی کلان تجارت... استحضار برساند که توانایی تهیه و  تامین کلیه محصولات تولیدی توسط... و مکانیک های با تجربه و  مهندسین  برق دکل های حفاری شماره...  مهندس

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | اهواز | بازرگانی کلان تجارت آرمان