استخر کشاورزی در استان خوزستان

فروش کارگاه + زمین کشاورزی (بهبهان)

یک باب کارگاه به مساحت 7000 متر به همراه 7143 متر زمین  کشاورزی حاصل خیز (مجموعاً 14173متر)... (سوئیت فوق 80% تکمیل می باشد). -  استخر آب با ظرفیت 100 هزار...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۷:۴۲ | بهبهان | کیانی فر