ون، مینی بوس در استان خوزستان

اجاره مینی بوس هیوندا

اجاره مینی بوس هیوندا به مدت یکسال جهت ایاب وذهاب پرسنل بیمارستان ابوذر بصورت سه شیفت با قیمت هر ماه بین 2000000 تومان تا 2300000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ سال پیش | اهواز | رضا زمانی