ارائه خدمات گمرکی - ترخیص کالا -- خدمات بندری - استان خوزستان

شرکت ایثار اندیشان: ۰۶۱-- ۵۲۲۲۴۷۲۲

ارائه کلیه خدمات گمرکی / ترخیص کالا از کلیه مبادی گمرکی بلاخص بنادر امام خمینی -- خرمشهر - آبادان - منطقه ویژه اروند - شهید رجائی . ارائه خدمات بندری - تخلیه و بارگیری کلیه شناورها . کشنیها - کامیونها و واگنهای قطار - انبارداری و دپوسازی مواد معدنی - جمل و نقل شهری در داخل و خارج اماکن بندری

شرکت ایثار اندیشان

خوزستان > بندرامام خمینی

۰۶۱-- ۵۲۲۲۴۷۲۲

فکس: ۰۶۱ - ۵۲۲۲۴۷۲۲

Email

آدرس: خوزستان - بندر امام خمینی - خیابان شیخ فضل الله نوری بازار روز سربندر

تعداد بازدید: ۲۶۰

به روز رسانی: ۳ هفته پیش

شناسه آگهی: ۸۹۶۵۵۹

تازه های بازرگانی در استان خوزستان