پخش عمده مرغ کشتار روز هر کیلو 400زیر قیمت کشتارگا - استان خوزستان

رضا آزمند: ۰۹۳۵۸۸۹۱۸۷۸

پخش عمده مرغ کشتار روز پیرنیا

رضا آزمند

خوزستان > شوش

۰۹۳۵۸۸۹۱۸۷۸

Email

تعداد بازدید: ۱۳۲۶

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۱۲۳۹۷۵

تازه های بازرگانی در استان خوزستان