تعرفه اجاره بیلبورد در فرودگاه بندر ماهشهر - استان خوزستان

فرابیلبورد: - - ۰۵۱۱۸۴۶۷۲۱۶-۰۹ - ۰۵۱۳۸۴۶۷۲۱۶ - ۰۵۱۳۸۴۶۷۲۱۸ - ۰۹۱۱۵۰۴۰۵۱۳ - ۰۹۱۲۸۷۰۰۵۵۶ - ۰۹۱۳۶۵۶۵۲۰۶ - ۰۹۱۷۰۰۰۲۷۱۳

کانون مشاوره و تبلیغات محیطی فراهنر ، مجری تبلیغات محیطی در فرودگاه های کشور ، بیلبوردهای تبلیغاتی فرودگاه بندر ماهشهر را به اجاره واگذار می نماید. اجاره بیلبورد در فرودگاه بندر ماهشهر با توجه به موقعیت اقتصادی و صنعتی منطقه بیشتر در سالن های ترانزیت،سالن عمومی،سالن انتظار،قضای بیرونی،فضای پارکینگ،بلوار ورودی فرودگاه صورت می گیرد و تعرفه اجاره بیلبورد در فرودگاه ماهشهر ماهیانه از4٫5 میلیون تا 27 میلیون تومان با توجه به نوع رسانه تبلیغاتی و جایگیری آن متغییر می باشد. فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه ماهشهر سالن ترانزیت فرودگاه ماهشهر سالن ورود مسافرین و بار فرودگاه ماهشهر سالن خروجی فرودگاه ماهشهر ستون داخل سالن فرودگاه ماهشهر فضای بیرونی فرودگاه ماهشهر فضای پارکینگ فرودگاه ماهشهر محوطه داخلی فرودگاه ماهشهر سالن انتظار فرودگاه ماهشهر ترمینال فرودگاه ماهشهر سالن گمرک فرودگاه ماهشهر برای آگاهی بیشتر از تعرفه اجاره بیلبورد در فرودگاه بندر ماهشهر به سایت فرابیلبورد به نشانی www.FaraBillboard.com مراجعه نمایید .

فرابیلبورد

خوزستان > بندر ماهشهر

- - ۰۵۱۱۸۴۶۷۲۱۶-۰۹ - ۰۵۱۳۸۴۶۷۲۱۶ - ۰۵۱۳۸۴۶۷۲۱۸ - ۰۹۱۱۵۰۴۰۵۱۳ - ۰۹۱۲۸۷۰۰۵۵۶ - ۰۹۱۳۶۵۶۵۲۰۶ - ۰۹۱۷۰۰۰۲۷۱۳

Email

آدرس: -

تعداد بازدید: ۵۰۲

به روز رسانی: دیروز ۰۸:۰۰

شناسه آگهی: ۹۹۳۰۴۲

تازه های خدمات در استان خوزستان

سمپاشی

سمپاشی/ اهوازازبین بردن ساس موریانه با مهرمعتبرشرکت دارای کدثبت(15370) اهواز سمپاشی اهواز خدمات سمپاشی و موریانه زدایی جهت پیشگیری از ایزوله شدن ساختمانها د...

اهواز | اهوازسمپاشی