استخدام پزشکی و درمان در استان خوزستان

دعوت به همکاری اپتو متریست.(بینایی سنج)

با سلام از یک اپتومتریست جهت همکاری در شهر اهواز دعوت به عمل می اوریم 09166832009 33921551 33922079

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | اهواز | کوروش سنایی

جویای کار پاره وقت منشی مطب پزشکی

کار پاره وقت منشی مطب پزشکی بدون تزریقات یا پرستاری کودک

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | آبادان | خانم محسنی

استخدام

کمک بهیار خانم 09169178013

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ سال پیش | دزفول | اکبری