سایر موارد در استان خوزستان

عیبیابی و تعمیرات بورد های الکترونیکی

سلام به خاطر نیاز در کارم احتیاج دارم عیبیابی و تعمیرات بوردهای الکترونیکی رو یاد بگیرم ودر ضمن خودم هم مهندس الکترونیک هستم ترجیحا اموزشگاه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | اهواز | خباز