آموزش مهارتهای زندگی در استان خوزستان

آموزش مهارت های مطالعه

فراموش کردن مطالب درسی پس از گذشت چند روز و گاهی حتی چند ساعت از زمان مطالعه، امری بسیار متداول است. این مسئله باعث می شود که دانش آموزان و دانشجویان زحمات خ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | اهواز | طلایه رشیدی

آموزش چرتکه

آموزش انجام چهار عمل اصلی به وسیله چرتکه مزایای یادگیری چرتکه: چرتکه در 1- افزایش هوش و خلاقیت 2- سرعت عمل در تفکر و تصمیم گیری 3- گسترش حافظه و تمرکز 4...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | اهواز | طلایه رشیدی

برگزاری انواع دوره های مدیریتی باتضمین شغل

شرکت دانش بنیان وفنی ومهندسی هگنم ازعلاقه مندان جویای کار درسراسرکشورجهت اشتغال یاکارافرینی , ارتقاء سطح مدیران بمدت یک هفته برای برگزاری دورهای مدیریت mba,ا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | اهواز | شرکت فنی ومهندسی هگنم