پرورش بلدرچین - استان خوزستان

امین موحدنیا: ۰۹۱۶۹۴۱۶۷۴۳_۰۹۳۶۸۵۳۳۲۶۳

فروش جوجه یکروزه بلدرچین فروش تخم نطفه دار 100% تضمینی فروش نیمچه جهت گله مادر ساخت انواع دستگاه جوحه کشی درظرفیت دلخواه

امین موحدنیا

خوزستان > دزفول

۰۹۱۶۹۴۱۶۷۴۳_۰۹۳۶۸۵۳۳۲۶۳

Email

تعداد بازدید: ۹۹۷

به روز رسانی: ۳ هفته پیش

شناسه آگهی: ۹۹۷۲۵۳

تازه های تجهیزات پرورش طیور در استان خوزستان