فروش پا و پنجه مرغ صادراتی - استان خوزستان

کریم فتور: ۰۹۳۰۷۳۸۹۶۹۳

فروش پا و پنجه مرغ صادراتی بسته بندی شده با قیمت بسیار مناسب تحویل به میزان دلخواه در ماه فروش بدون محدودیت مقدار

کریم فتور

خوزستان > آبادان

۰۹۳۰۷۳۸۹۶۹۳

Email

تعداد بازدید: ۶۷۷

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۱۳۲۸۶۴

تازه های تجهیزات پرورش طیور در استان خوزستان