خرید بذر ذرت علوفه ای - استان خوزستان

یوسف هرچگانی: ۰۹۱۶۷۸۷۵۵۳۹

نیاز به بذر ذرت علوفه ای مقدار مساحت زیرکشت ده هکتار می باشد

یوسف هرچگانی

خوزستان > اهواز

۰۹۱۶۷۸۷۵۵۳۹

Email

تعداد بازدید: ۵۹۸

به روز رسانی: ۶ روز پیش

شناسه آگهی: ۱۰۹۶۲۴۸

تازه های نهال میوه در استان خوزستان