زمین صنعتی در استان خوزستان

فروش زمین صنعتی

یک قطعه زمین صنعتی واقع در کیلومتر یک جاده شوشتر به مسجدسلیمان و قابل معاوضه با ملک مسکونی و تجاری و ماشین خارجی

مساحت: ۲۰,۰۰۰ متر قابل ساخت: ۲۰,۰۰۰ متر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | شوشتر | جهانگیری